Фактури

Фактури

Макар и напоследък издаването на фактури да се извършва чрез софтуер за фактуриране, кочаните с фактури все още са широко използвани. За издаване на фактура със софтуер е необходим компютър и принтер, а това не винаги е възможно. Освен това, работата със софтуер за фактуриране крие своите рискове, като загуба на информация, грешка в номерацията на фактурите, проблеми с програмата или хардуера на компютъра.

Предлагаме Ви изработка на кочани с фактури изцяло съобразени с българското законодателство. Фактурите могат да бъдат формати: А4, А5 или А6. Всяка фактура може да бъде в 2,3 или 4 екземпляра химизирана хартия, като всеки екземпляр е с отделен цвят. Фактурите са телботирани и имат перфорация за по-лесно откъсване на бланката. Към кочана е прикрепена картонена подложка. Фактурите са номерирани и на първия екземпляр е поставен гриф „ОРИГИНАЛ“.

Освен кочани с фактури, бизнесът има нужда и от други индигирани формуляри като: стокови разписки, приемо-предавателни протоколи, договори, поръчки и др. Ако и Вие се нуждаете от химизирани кочани, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Цени за изработка на фактури, формат А5, три екземпляра химизирана хартия.

 от 1 до 4 кочанаот 5 до 9 кочана10 кочана и повече
24 часа24,00 лв./бр.20,40 лв./бр.15,60 лв./бр.
3 дни18,00 лв./бр.15,30 лв./бр.11,70 лв./бр.
5 дни12,00 лв./бр.10,20 лв./бр.7,80 лв./бр.